Дали ми е потребно да отворам кориснички профил за да ја прегледам страницата на ЕК Импакт?

За да ги прегледате услугите, слободните термини и предметите за кои едукаторите нудат часови, не е потребно да отворите кориснички профил.
Кориснички профил потребно е да отворите во моментот кога ќе сакате да уплатите / купите некој од понудените пакет услуги.