Кои се чекорите за закажување на час?

За закажување на посакуваниот час, потребно е:

  1. Да се отвори кориснички профил
  2. Да се уплати / купи посакуваниот пакет услуги
  3. Да се одбере посакуваниот термин и предмет на страницата „Едукатори“ или „Календар