Што значат пакет услугите?

ЕК Импакт нуди поволни можности за уплата на повеќе часови во вид на пакети.

Пакет 1 – се однесува на уплата на еден час и изнесува 700 денари за онлајн реализација

Пакет 2 – се однесува на уплата на вкупно 6 часови по цена од 3.700 денари за онлајн реализација. 

Пакет 3 – се однесува на уплата на вкупно 13 часови по цена од 8.500 денари за онлајн реализација.

Пакет 4 – се однесува на уплата на вкупно 13 часови по цена од 10.000 денари за реализација со физичко присуство во просториите на ЕК Импакт.