Каде ќе се одвиваат часовите со физичко присуство?

Услугите т.е. часовите со физичко присуство ЕК Импакт ги организира во своите простории на бул. „Свети Климент Охридски“ број 24-2/1 во Скопје, од понеделник до петок, во период од 8.00 до 21.00 часот, зависно од расположливоста на едукаторите.

При закажување на час со физичко присуство, најпрво треба да добиете потврда по електронски пак од ЕК Импакт за расположливоста на едукаторот и просторот во посакуваниот термин.