Пакет 1

Во кошничка

https://impakt.mk/wp-content/uploads/2022/10/paket-1.png

  • Времетраење на час – 60 мин
  • Важност – 1 седмица
  • Искусни едукатори
  • Онлајн
  • Физичко присуство