Пакет 4

Во кошничка

https://impakt.mk/wp-content/uploads/2022/10/Paket-4.png

  • Времетраење на час – 60 мин
  • Важност на пакетот – 1 полугодие
  • Искусни едукатори
  • Онлајн
  • Физичко присуство