Стојан Манолев

35 годишно искуство во наставата по физика  во средно образование;

Дипломирал на ПМФ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“, Скопје во 1985 година, на  инстититот за  физика Скопје, група физика, наставна насока;

Магистрирал во областа на Методиката на настава по физика, 2016 година на ПМФ при УКИМ- Скопје;

Учесник на голем број меѓународни конференции и симпозиуми од областа на физиката и автор на бројни стручни трудови од областа на методиката на настава по физика;

Ко-автор на учебници по физика;

Ментор на ученици кои учествувале на Меѓународни натпревари по физика во нумерички и експериментални задачи.

Петок31.03.2023
Сабота01.04.2023
Недела02.04.2023
Понеделник03.04.2023
Вторник04.04.2023
Среда05.04.2023
Четврток06.04.2023
Петок07.04.2023
Сабота08.04.2023
Недела09.04.2023
17:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
17:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
17:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
17:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
17:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
17:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
17:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
17:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
17:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
17:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00

Потврди резервација

Закажани се следниве термини:

Додади прилог (Опционално)
Потврди резервација Немате доволно кредит за закажување на часКупете кредити Обележаните термини не се достапни за викенд со физичко присуство
Откажи