Стојанчо Арсов

Работно искуство од 40 години како професор по предмети од машинството во СОУ „Гошо Викентиев“- Кочани. Еден мандат во функција на директор на средно техничко училиште.

Поседува многу лиценци, сертификати, уверенија и дипломи стекнати преку обуки и многу едукации, организирани од МОН, БРО, владини и невладини институции.

Добиени повеќе награди и признанија од републички натпревари.

Понеделник22.07.2024
Вторник23.07.2024
Среда24.07.2024
Четврток25.07.2024
Петок26.07.2024
Сабота27.07.2024
Недела28.07.2024
Понеделник29.07.2024
Вторник30.07.2024
Среда31.07.2024
10:00-11:0011:00-12:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
10:00-11:0011:00-12:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
10:00-11:0011:00-12:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
10:00-11:0011:00-12:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
10:00-11:0011:00-12:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
10:00-11:0011:00-12:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
10:00-11:0011:00-12:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
10:00-11:0011:00-12:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
10:00-11:0011:00-12:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
10:00-11:0011:00-12:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00

Потврди резервација

Закажани се следниве термини:

Додади прилог (Опционално)
Потврди резервација Немате доволно кредит за закажување на часТермините за промо часови кај овој едукатор се зафатениКупете кредити Обележаните термини не се достапни за викенд со физичко присуство
Откажи