За нас главна страна

Едукативен Клуб Импакт е социјално претпријатие кое нуди образовни услуги за ученици од основно и средно образование, од страна на професионални и искусни едукатори / наставници, посветени на постигнување успех.
Услугите кои ги нудиме се однесуваат на одржување дополнителни часови, подготовка за писмени / тестови / контролни задачи, како и поддршка при пишување на домашни задачи.